Uitgeest: groen, landelijk en vitaal

De PvdA staat voor een samenleving van eerlijk delen. Een samenleving waarin iedereen: rijk, arm, jong, oud, ziek, gezond, een fatsoenlijk bestaan heeft. Waar iedereen de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen, zelf invulling te geven aan zijn/haar leven en naar vermogen bij te dragen. Daarom sluit de PvdA niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. De PvdA heeft het nemen van eigen verantwoordelijkheid, gemeenschapszin en welzijn hoog in het vaandel.

De wereld om ons heen is sterk in beweging. De PvdA wil de ontwikkelingen aangrijpen om de beste keuzes te maken voor onze inwoners. We kijken niet achterom maar vooruit, op weg naar de toekomst.

We vragen de inwoners van Uitgeest: kies PvdA, kies voor de toekomst!


PvdA bezoekt platform Krommenie inzake verbinding A8/A9

door Jelle Brouwer op 22 februari 2017

De rijksweg A8 eindigt momenteel bij de Nauernasche vaart waarna automobilisten via de provinciale wegen N203 en N246 door Krommenie/Assendelft worden geleid om vervolgens bij Uitgeest op de A9 uit te komen. Het gebrek aan een goede verbinding tussen de A8 en de A9  heeft al jaren grote nadelige gevolgen voor omwonenden: slechte luchtkwaliteit; geluidsoverlast;

lees verder »

Betaalbaar wonen voor jong en oud!

door Jelle Brouwer op 3 april 2016

Colum Uitgeester Courant 1-4-2016 In Uitgeest is een groot tekort aan goedkope huurwoningen. Er staan honderden mensen op de wachtlijst. Daar moeten we wat aan doen. Uitgeest heeft niet veel bouwlocaties meer, als je  tenminste niet alles vol wilt bouwen.  Ik vind dat we zuinig moeten zijn op de mooie natuur om ons dorp heen

lees verder »

Algemene Beschouwingen 2015

12 december 2015

We bevinden ons vanavond in een bijzondere situatie: de wethouder financiën is afgetreden, de coalitie ligt in duigen en de raad van Uitgeest behandeld de begroting. The show must go on. Uitgeest heeft een begroting nodig.

lees verder »

Uitgeester politiek één pot nat?

door Jelle Brouwer op 26 februari 2015

De afgelopen tijd stonden in de Uitgeester een aantal ingezonden brieven over de opstelplaats voor treinen van Prorail op Uitgeester grondgebied. De gemeenteraad werd daarbij verweten zich onvoldoende in te spannen voor de belangen van haar inwoners. Dit wekt de indruk dat alle 7 partijen in de gemeenteraad dezelfde mening hebben. De PvdA Uitgeest heeft

lees verder »

De Keuze is: Ambtelijke fusie

door Natasja Stuifbergen op 30 januari 2015

De colleges van de BUCH gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) hebben begin 2014 een bestuursopdracht gegeven over samenwerken. De verantwoordelijkheden van de gemeenten zijn per 1 januari 2015 sterk toegenomen en maken een verdergaande samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk. De BUCH gemeenten vinden in elkaar voldoende gelijkheid om een samenwerking aan te gaan.

lees verder »

Algemene beschouwingen begroting 2015

door Jelle Brouwer op 7 november 2014

Inleiding Geachte inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Het behandelen van de gemeentebegroting is een zaak van gewicht, zeker in een periode waarin de gemeenten veel nieuwe taken krijgen met grote budgettaire verantwoordelijkheden. In deze nieuwe taken ziet de PvdA kansen, vooral de integrale hulp voor onze inwoners. Het college schrijft in zijn aanbiedingsbrief: we willen

lees verder »

De Uitgeester stelling: 7

12 maart 2014

Stelling: ‘De gemeentelijke samenwerking BUCH is een logische en positieve stap voor de toekomst van Uitgeest’ Eens. Uitgeest kan op termijn niet zelfstandig blijven vanwege de nieuwe taken die op ons afkomen en de  financiële risico’s die daarbij horen. Uitgeest is een te kleine speler in steeds groter wordende samenwerkingsverbanden en heeft daardoor steeds minder

lees verder »

PvdA Uitgeest bezoekt de Koog

door Jelle Brouwer op 9 maart 2014

Op zaterdag 1 en 8 maart is de PvdA op bezoek geweest in de Koog. We hebben de bewoners na het aanbieden van de bekende rode roos gevraagd wat zij vinden van hun buurt en van Uitgeest. Een grote meerderheid van de bewoners die we spraken was zeer te spreken over hun buurt. De aandachtspunten

lees verder »

PvdA-uitgeest over: groene ruimten, bouwen en wonen

door Chris Winter op 9 maart 2014

Vijf punten die de PvdA belangrijk vind op het gebied van groene ruimten, bouwen en wonen   1.            Het dorp Uitgeest ligt op een oude strandwal in het oude Oerij, omringd door polders en meren. Dat koesteren wij, denk hierbij aan de eendenkooi en de molens die tot ons dorp behoren. De PvdA wil dit

lees verder »

De Uitgeester stelling: 6

door Jelle Brouwer op 8 maart 2014

Stelling: ‘De ontwikkelingsplannen zoals die er liggen voor het rangeerterrein van de NS leveren geen nadelen op voor de directe omgeving’ Oneens. Beide varianten voor het rangeerterrein zijn voor de PvdA onacceptabel. Ons mooie landschap zal met deze plannen ontsierd worden door lelijke treinstellen in het groen. De NS geeft aan dat in de avond en nacht

lees verder »